دفتر مرکزی

02188347003-4

تلفن کارخانه

02155293301-6

فکس

55293307

آدرس

تهران ،‌بزرگراه آزادگان جنوب فیروز بهرام