_

چاپ چسب باران

_
_

تبلیغات و چاپ

ما در عصری زندگی می‌کنیم که به علت نیازهای روزمره و برای بهتر و سالم زندگی کردن به حجم زیادی از اطلاعات نیازمندیم. اطلاعاتی از قبیل اخبار و وقایع اجتماعی و اقتصادی، تجربیات، تحقیقات و حتی موارد هنری، تفریحی و غیره.

امکان دسترسی عموم به این حجم از اطلاعات مدیون اختراعات بی‌شماری در عرصه علم و فناوری، به‌ویژه ابزارهای مناسب جهت انتقال اطلاعات در سطح وسیع می‌باشد. ابزارهای مانند کتاب، روزنامه، مجله، دیسک‌های صوتی و تصویری، شبکه‌های جهانی اینترنتی و غیره.

این رسانه‌ها باعث می‌شوند که اطلاعاتی در اختیار مردم قرار گیرند. قدرت یک رسانه در سادگی استفاده، هزینه پایین تولید، قابل‌دسترس بودن برای عموم مردم و جذابیت ارائه اطلاعات آن است. استفاده از رسانه‌ها جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم، در حال رشد است و روش‌های آن هرروز تغییر می‌کند. کارهای چاپی و تبلیغاتی امروزه متنوع و زیاد شده است. بسیاری از تولیدات چاپی به شناسایی و جذب مشتریان و بازارهای مختلف کاری و درآمدی برمی گردد و جنبه تبلیغاتی دارند.